Cyklistická trasa

Doba čtení: 1 minuta

Cyklistická trasa je trasa pro cyklisty označená informativními dopravními značkami nebo turistickým značením (stejné jako turistické značky pro pěší, jen místo okrajových bílých pruhů jsou pruhy žluté). Cyklistická trasa by měla účelně spojovat místa, mezi kterými lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi, které jsou vhodné pro jízdu na silničním jízdním kole.

Cyklistická trasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek, nevážou se k jejímu využívání žádné konkrétní zákonné povinnosti nebo práva. Cyklistická trasa může být vedena po stezce pro cyklisty, po vozovce, vyhrazeném jízdním pruhu, ale i po lesní nebo polní cestě. Pravidla pro cyklistu, který jede po značené cyklistické trase se tedy odvíjejí podle toho, na jakém typu komunikace se právě nachází.

Dopravní značení

IS 21a, b, c (přímo, vlevo nebo vpravo) – Směrová tabulka pro cyklisty

IS 21d – Konec cyklistické trasy

IS 20 – Návěst pro cyklisty

IS 20 – Návěst pro cyklisty

Pravidla stanovená zákonem

  • Směrová tabulka pro cyklisty informuje o čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy a označuje její průběh (směrové tabulky pro cyklisty IS 21a – IS 21d stanovené vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích).
  • Značka IS 20 – Návěst před křižovatkou pro cyklisty informuje o směru a čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy v místě jejich vzájemného křížení a vyznačuje jejich průběh křižovatkou.

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

Vzhledem k tomu, že řada cyklotras je dnes vedena po nebezpečných úsecích, je třeba uvažovat o přeznačení cyklotras, a to z důvodu přeložení nebo úplného zrušení nevhodných cyklotras.