Cyklistická zóna

Doba čtení: 1 minuta

Jedná se o zónu, ve které je stanovena vyšší ochrana cyklistů. Cyklistická zóna je označena dopravní značkou IZ 9a a ukončena IZ 9b, ve spodní části dopravní značky mohou být uvedena jiná vozidla, která kromě cyklistů mohou využít cyklistickou zónu.

Cyklistická zóna je řešením v místech, která jsou z hlediska cyklodopravy frekventovaná a významná, zároveň málo významná z hlediska automobilové dopravy. Proto režim cyklistické zóny vyhovuje dané oblasti (dává cyklistům větší ochranu a větší práva, zejména možnost jezdit vedle sebe a rychlost motorové dopravy se přizpůsobuje rychlosti cyklistů).

Dopravní značení

IZ 9a – Cyklistická zóna

B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel

Pravidla stanovená zákonem

  • Cyklisté smějí užívat vozovku v celé její šířce (ust. § 39a odst. 2 zákona o silničním provozu).
  • Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky (ust. § 39a odst. 3 zákona o silničním provozu).
  • Cyklisté musí umožnit motorovým vozidlům jízdu (ust. § 39a odst. 5 zákona o silničním provozu).
  • Řidič smí jet rychlostí nejvýše 30km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo (ust. § 39a odst. 4 zákona o silničním provozu).
  • Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště (ust. § 39a odst. 4 zákona o silničním provozu).