Jízda s dětmi

Doba čtení: 3 minuty

Aby byla jízda na kole s dětmi bezpečná, je třeba kromě výše uvedeného (používání cyklistické přilby, zajištění dobré viditelnosti) dodržovat některá základní pravidla a doporučení:

 • Děti jedou na kole mezi dospělými (doprovodem) – jeden doprovod jede vpředu a jeden vzadu. Pokud jede pouze jeden dospělý, dítě jede na kole před dospělým, aby na něj doprovod viděl.
 • Při jízdě ve skupinách s dětmi dospělý doprovod jedoucí na konci skupinky drží pozici mírně vlevo, aby se pro děti zvětšil bezpečný boční odstup od předjížděných vozidel.
 • Zohlednit výběr trasy. Zpočátku pro jízdu na kole vybírat taková místa, kde je co nejmenší provoz motorových vozidel. Při plánování jízdy s dětmi v co největším rozsahu využívat stezky pro cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty a další cyklistickou infrastrukturu. Děti tak mají možnost získat v bezpečném prostředí potřebné znalosti a dovednosti pro samostatnou jízdu v provozu.
 • Seznámit děti s bezpečnou jízdou na kole. I malé dítě v doprovodu dospělé osoby by mělo znát základy silničních pravidel, mělo by se umět chovat i na cyklostezce.
 • Ujistit se před jízdou, že dítě bezpečně ovládá kolo, zejména před novou sezonou, pokud má kolo nové.
 • Být dětem příkladem, i jako dospělý nosit cyklistickou přilbu, využívat reflexní prvky, dodržovat pravidla a chovat se ohleduplně.

Možnosti pro jízdu s malými dětmi

 • Pomocné sedadlo pro přepravu dítěte a pevné opěry pro nohy, na kterém může osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

 • Přívěsný vozík určený pro přepravu dětí. Zákon umožňuje osobě starší 18 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem.

  K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300x300mm vztyčeným ve výšce 1 200–1 600mm nad úrovní vozovky.

 • Dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. I v tomto případě zákon umožňuje osobě starší 18 let vozit dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Přeprava dítěte na jedné koloběžce s dospělým není v souladu se zákonem ani s bezpečným způsobem jízdy.

Cyklistická přilba je i při přepravě dětí na kole jednoznačně přínosným prvkem pro jejich bezpečnost.

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

Často se setkáme s diskuzí, zda musí dítě přepravované na jízdním kole, použít ochrannou přilbu. Zákon o silničním provozu v současné době stanoví povinnost mít na hlavě cyklistickou přilbu pouze pro cyklistu do 18 let (ust. § 58 odst. 1 zákona o silničním provozu). Cyklista v zákoně o silničním provozu není definován, ale za cyklistu je považován řidič nemotorového vozidla, dle zákona tedy nelze za cyklistu považovat dítě přepravované v pomocném sedadle pro přepravu dítěte s pevnými opěrami pro nohy, dítě přepravované v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí nebo připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Ovšem to, že zákonodárce neuvedl přímo v zákoně povinnost užití ochranné přilby pro přepravované děti nic neubírá na smyslu užívání ochranné přilby, kterým je ochrana zdraví a života. Situace při pádu dítěte přepravovaného na jízdním kole se nijak neliší od situace při pádu dítěte jedoucího na jízdním kole samostatně. V obou případech je cyklistická přilba důležitým bezpečnostním prvkem, který může dítě ochránit před vážnými následky nehody. Proto je použití cyklistické přilby i pro přepravované děti jednoznačně žádoucí. Problematické může být používání ochranné přilby pro dítě přepravované ve vozíku, kde ho v některých případech může přilba tlačit do hlavy, případně jsou zde přepravovány tak malé děti, pro které se ochranné přilby nevyrábí.

Cyklista jede rychlostí 15km/h a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá pádu po hlavě na beton z výšky 1m.

Cyklista jede rychlostí 25km/h a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná pádu z výšky 2,5m hlavou dolů na beton.

Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15km/h a auto 35km/h. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50km/h a odpovídá pádu z výšky 10m.