Jízda s dětmi

Doba čtení: 2 minuty

Aby byla jízda na kole s dětmi bezpečná, je třeba kromě výše uvedeného (používání cyklistické přilby, zajištění dobré viditelnosti) dodržovat některá základní pravidla a doporučení:

 • Děti jedou na kole mezi dospělými (doprovodem) – jeden doprovod jede vpředu a jeden vzadu. Pokud jede pouze jeden dospělý, dítě jede na kole před dospělým, aby na něj doprovod viděl.
 • Při jízdě ve skupinách s dětmi dospělý doprovod jedoucí na konci skupinky drží pozici mírně vlevo, aby se pro děti zvětšil bezpečný boční odstup od předjížděných vozidel.
 • Zohlednit výběr trasy. Zpočátku pro jízdu na kole vybírat taková místa, kde je co nejmenší provoz motorových vozidel. Při plánování jízdy s dětmi v co největším rozsahu využívat stezky pro cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty a další cyklistickou infrastrukturu. Děti tak mají možnost získat v bezpečném prostředí potřebné znalosti a dovednosti pro samostatnou jízdu v provozu.
 • Seznámit děti s bezpečnou jízdou na kole. I malé dítě v doprovodu dospělé osoby by mělo znát základy silničních pravidel, mělo by se umět chovat i na cyklostezce.
 • Ujistit se před jízdou, že dítě bezpečně ovládá kolo, zejména před novou sezonou, pokud má kolo nové.
 • Být dětem příkladem, i jako dospělý nosit cyklistickou přilbu, využívat reflexní prvky, dodržovat pravidla a chovat se ohleduplně.

Možnosti pro jízdu s malými dětmi

 • Pomocné sedadlo pro přepravu dítěte a pevné opěry pro nohy, na kterém může osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Spolujezdci do 18 let musí použít ochrannou přilbu.

 • Přívěsný vozík určený pro přepravu dětí. Zákon umožňuje osobě starší 18 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem. Dítě v přívěsném vozíku nemá ze zákona povinnost mít na hlavě nasazenou ochrannou přilbu.

  K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300x300mm vztyčeným ve výšce 1 200–1 600mm nad úrovní vozovky.

 • Dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. I v tomto případě zákon umožňuje osobě starší 18 let vozit dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. Spolujezdci do 18 let musí použít ochrannou přilbu

Přeprava dítěte na jedné koloběžce s dospělým není v souladu se zákonem ani s bezpečným způsobem jízdy.

Cyklista jede rychlostí 15 km/h a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá pádu po hlavě na beton z výšky 1 m.

Cyklista jede rychlostí 25 km/h a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná pádu z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.

Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15 km/h a auto 35 km/h. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50 km/h a odpovídá pádu z výšky 10 m