Viditelnost

Doba čtení: 1 minuta

Snížená viditelnost, to není jen tma. Obecně se jedná o situace, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nerozeznají jiné osoby, vozidla, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu (ust. § 2 písm. ff) zákona o silničním provozu).

Pro bezpečnost cyklisty je důležité, aby byl dobře vidět. Aby řidič mohl včas přiměřeně reagovat na situaci v silničním provozu (např. dát přednost, bezpečně se vyhnout nebo zabrzdit), musí cyklistu nejprve zaregistrovat, rozpoznat nebezpečí a adekvátně vyhodnotit vzniklou dopravní situaci. Proto je nezbytné, aby cyklistu včas viděl (na dostatečnou vzdálenost).

Toho lze docílit používáním výrazných barev a reflexních materiálů na oblečení a různých doplňcích cyklisty Samozřejmostí je přitom používání stanoveného osvětlení jízdního kola.

Fluorescenční barvy, zpravidla jasně žlutá, oranžová nebo zelená, zvyšují viditelnost za denního světla a dále pak za svítání a soumraku. Za tmy však tuto svou výhodu ztrácejí. Naopak reflexní materiály tím, že odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji až na vzdálenost 200 m, výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Samo výrazně zbarvené oblečení, bez reflexních prvků, cyklistu za tmy neochrání. Za nejlepší je tak třeba považovat kombinaci obou materiálů. Při jízdě za snížené viditelnosti pak cyklistu nejlépe zviditelní bezvadný stav osvětlení jízdního kola a oblečená reflexní vesta.

Ilustrační obrázek – efekt využití reflexních materiálů a různých barev oblečení v silničním provozu za snížené viditelnosti.