Piktogramový koridor pro cyklisty

Doba čtení: 1 minuta

Jedná se o další opatření pro společný provoz cyklistů s ostatními vozidly, a to zejména v místech s nedostatečným prostorem pro stezku pro cyklisty ani pro jízdní pruh pro cyklisty. Je vyznačen vodorovným dopravním značením V 20 se symbolem cyklisty s dvojicí šipek.

Smyslem je podkreslit koridor pohybu cyklistů, upozornit ostatní, kudy se může cyklista pohybovat (a tedy, kde lze předpokládat zvýšený pohyb cyklistů), a naopak pro cyklisty se jedná o radu, kudy se pohybovat tak, aby byl jeho pohyb předvídatelný pro ostatní.

Pro účastníky silničního provozu z něj neplynou žádná práva ani povinnosti, ostatní vozidla mohou do koridoru vjíždět.

Piktokoridor může být z řady dobrých důvodů veden dále od pravého okraje vozovky nebo středem jízdního pruhu (např. v tramvajovém pásu, ve velmi úzkém jízdním pruhu, pro jízdu cyklistů přímo pravým odbočovacím pruhem apod.). Toto je ve zdánlivém rozporu s povinností cyklisty jet při pravém okraji vozovky. Piktokoridory tak toto pravidlo vhodně vykládají s ohledem na bezpečnost cyklistů.

Dopravní značení

V 20 – Piktogramový koridor pro cyklisty

Pravidla stanovená zákonem

  • Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů (vodorovná dopravní značka V 20).
  • Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů (vodorovná dopravní značka V 20).

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.