Kdo je cyklista

Doba čtení: 1 minuta

Cyklista je účastník provozu na pozemních komunikacích, a to řidič nemotorového vozidla (ust. § 2 písm. d), h) zákona o silničním provozu).

Jízdním kolem se z hlediska zákona o silničním provozu rozumí i koloběžka (ust. § 57 odst. 2 zákona o silničním provozu) a za stanovených podmínek i elektrokolo. U elektrokoloběžek platí, že se na ně často nahlíží jako na jízdní kolo pouze z důvodu neexistence právní úpravy elekrokoloběžek v české legislativě (informace k datu vydání materiálu „Bezpečný cyklista“, Liberec 2022).

Cyklistou není ten, kdo vede jízdní kolo. Toho zákon považuje za chodce, stejně jako osobu, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení či pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy (ust. § 2 písm. j) zákona o silničním provozu).