Obytná zóna

Doba čtení: 2 minuty

Jedná se o zastavěnou oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou IZ 5a „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou IZ 5b „Konec obytné zóny“.

Obytná zóna je vytvořená s ohledem na zájmy chodců a cyklistů. Mohou sem vjíždět i motorová vozidla, ale pouze omezenou rychlostí 20km/h, s ohledem na pěší. Chodci ale musí umožnit vozidlům jízdu.

Jsou zde povoleny hry dětí na pozemní komunikaci, ale z hlediska bezpečnosti platí, že vhodnější místo pro hry dětí zůstává hřiště, a jiné plochy mimo pozemní komunikaci.

Obytné zóny jsou navrženy tak, že pěší, cyklistická a motorová doprava zde nejsou odděleny.

Cyklista, jako každý jiný řidič, musí při výjezdu z obytné zóny dát přednost v jízdě.

Dopravní značení

IZ 5a – Obytná zóna

IZ 5b – Konec obytné zóny

Pravidla stanovená zákonem

  • Řidič smí v pěší zóně jet rychlostí nejvýše 20km/h (ust. § 39 odst. 5 zákona o silničním provozu).
  • Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo (ust. § 39 odst. 5 zákona o silničním provozu).
  • V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny (ust. § 39 odst. 3 zákona o silničním provozu).
  • Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště (ust. § 39 odst. 5 zákona o silničním provozu).
  • Při výjezdu z obytné zóny dává řidič přednost všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců. (přednost nemusí být nijak zdůrazněna, např. dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“) (ust. § 23 odst. 1 zákona o silničním provozu).
  • Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“ (informativní dopravní značka IZ 5b).
  • Dítě mladší 10 let smí jet na kole v obytné zóně i bez dozoru osoby starší 15 let (ust. § 58 odst. 2 zákona o silničním provozu).

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

Oblastí diskuse je povolení protisměrné jízdy na kole v obytných zónách automaticky a bez úprav dopravním značením, protože zde již platí povinnost dávat na výjezdu přednost.