Elektrokolo, elektrokoloběžka jako nemotorové vozidlo, tj. jízdní kolo

Doba čtení: 2 minuty

Jízdní kolo a koloběžka vybavené dodatečně pomocným motorkem a jízdní kolo s elektrickým motorkem musí splňovat technické požadavky na výbavu jízdních kol zmíněné v první kapitole (dvě na sobě nezávislé brzdy, zaslepení volných konců trubek řídítek, odrazky, vybavení za snížené viditelnosti atd.). Zároveň musí být splněny další zákonem a vyhláškou stanovené podmínky.

Jízdní kolo nebo koloběžka vybavené dodatečně pomocným motorkem

Za jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem je při splnění určitých technických podmínek považována i motorová koloběžka. Pokud jízdní kolo nebo koloběžka dodatečně vybavené pomocným motorkem splňují níže uvedené požadavky, považují se nadále za jízdní kolo:

  • Musí být zachován původní charakter jízdního kola/koloběžky – po odpojení a bez přídavného motorku lze i nadále používat kolo/koloběžku, s vynaložením přiměřené námahy, jako běžný dopravní prostředek, motorek je možno odpojit nebo demontovat.
  • Pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky § 19 zákona č. 56/2001 Sb. – ověření shody výrobku se schváleným typem, motorek musí plnit základní podmínky, např. elektromagnetické odstínění apod.
  • Výkon motorku nepřesáhne 1kW.
  • Spalovací motorek nepřesáhne zdvihový objem válce (válců) 50cm3
  • Maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25km/h – pohon jen pomocí motoru, na rovině, lze jen asistované šlapání s vypnutím motoru při dosažení rychlosti 25km/h, bez odrážení nohou v případě koloběžky.
  • Montáž všech komponentů si nevyžádá zásah do nosných částí (např. dodatečné svařování či vrtání do rámu). Po hypotetické demontáži pohonného systému není nutné provádět další úpravy pro uvedení kola/koloběžky do původního stavu.

Jízdní kolo s elektrickým motorkem zabudovaným od výrobce

Jízdní kolo s elektrickým motorkem je definováno Nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013.

  • Musí být vybaveno šlapacími pedály (nemůže se nikdy jednat o motorovou koloběžku).
  • Maximální trvalý výkon je nižší nebo rovný 250W.
  • Motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat.
  • Jeho výkon motoru je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25km/h.

Aby byl elektromotor uveden v činnost, musí cyklista šlapat (na rozdíl od jízdního kola s pomocným motorkem).