Cykloobousměrky” – vjezd cyklistů v protisměru povolen

Doba čtení: 1 minuta

Toto dopravní řešení umožňuje cyklistovi jízdu v protisměru v jednosměrné ulici.

Smyslem tohoto řešení je nabídnout cyklistům možnost vyhnout se frekventovaným hlavním ulicím a využít přímou trasu.

Frekventované cykloobousměrky mohou být řešeny cyklopruhem.

Dopravní značení

E 12a – Jízda cyklistů v protisměru

E 12b – Vjezd cyklistů v protisměru povolen

IP 4b – Jednosměrný provoz

B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel

Pravidla stanovená zákonem

  • Tabulka „Jízda cyklistů v protisměru” v případě, že je umístěna pod značkou „Jednosměrný provoz“, informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Této skutečnosti musí

    řidič přizpůsobit své chování, zejména jemu stanovenou povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty) (dodatková tabulka E 12a).

  • Tabulka „Vjezd cyklistů v protisměru povolen” v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace (dodatková tabulka E 12b).

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

Diskuse se vede o rozsahu zřizování cykloobousměrek. Existují data o jejich využívání, zřizování a bezpečnosti ze zahraničí i v České republice. V některých zemích (Francie) je jízda na kole ve zklidněných ulicích v protisměru povolena automaticky i bez dopravního značení. Předpokladem pro bezpečnost je podstatné dobře navrhnout vjezdy a výjezdy z cykloobousměrek, kde je třeba prostor rozšířit.

Vzhledem k tomu, že tato úprava je relativně nová, řidiči ji zatím nemají dostatečně zažitou. Je zapotřebí připomínat oblast úpravy, upozorňovat například na přednost cyklisty zprava při jeho výjezdu z cykloobousměrky v případě, že přednost není upravena svislým dopravním značením.

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.