Stezka pro chodce a cyklisty společná

Doba čtení: 3 minuty

Stezka pro chodce a cyklisty společná je stejně jako předchozí stezka pro cyklisty pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh). Podle své povahy a umístění je buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací.

Označená je příslušnou dopravní značkou a je zde povolen společný pohyb chodců a cyklistů. Za chodce zákon považuje také osobu, která se pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, stejně jako osobu, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600mm, a nebo se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy.

Dopravní značení

C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty společná

C 9b – Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Pravidla stanovená zákonem

  • Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku (Segway, Hoverboard…), musí to být nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze (příkazová dopravní značka C 9a), což je vykládáno ve výši cca 6 km/h.
  • Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak (příkazová dopravní značka C 9a).
  • Cyklisté jezdí vpravo, chodci chodí vlevo (stezka je pozemní komunikace).

  • Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit, důležitá je ohleduplnost a předvídatelnost (ust. § 53 odst. 4 a ust. § 57 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

A. Neznalost zákonem upraveného pohybu po společné stezce pro chodce a cyklisty

Na frekventované společné stezce si musí najít způsob bezpečného pohybu jak lidé na kole, tak ti, kteří jdou pěšky sami nebo se psem, ale i bruslaři. Problémem je, že málokdo ví, kde je na společné stezce jeho místo. Třeba na internetu se informace často různí. Někde se dočteme, že se všichni mají držet vpravo, někde je uvedeno, že cyklisté mají jezdit vpravo, chodci se mají pohybovat vlevo. Místní úprava někdy formou piktogramů doporučuje pozici chodců vlevo nebo vpravo. Zákonem je stanoveno, kde se na pozemní komunikaci pohybuje chodec a kde cyklista, tedy cyklista vpravo, chodec vlevo, neboť stezka je pozemní komunikace. Chodec se ale dostává do situace, kdy na chodníku se drží vpravo (ač zrovna toto zákon o silničním provozu nestanovuje, ale je to zvykem), na stezce vlevo. Zároveň při chůzi vlevo protisměrné míjení na chodci frekventovaných stezkách společných vede ke vzniku nebezpečných situací. Pokud by se zde chodci drželi vpravo, může cyklista za nimi v případě obsazeného protisměru jet krokem, což je na pěšími frekventovaných stezkách vhodnější řešení. Na druhou stranu, chodec, který jde vlevo, vidí protijedoucího blížícího se cyklistu a může tak reagovat na vzniklé nebezpečí. Každopádně uživatelé společných stezek pro chodce a cyklisty nemají bezpečný pohyb v tomto prostoru zažitý, což přináší nebezpečné situace. Frekventované společné stezky nemohou bezpečně fungovat aniž k sobě budou účastníci ohleduplní a budou respektovat právo ostatních užívat tuto stezku. Samozřejmostí by mělo být netvořit velké skupinky, nenechat pobíhat psa, naučit i malé děti, jak se na stezce chovat apod.

B. Bruslař, jezdec na kolečkových lyžích na společné stezce

Osoby na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení (běžky, lyže, skateboard…) jsou dle zákona považovány za chodce, mají se tedy na stezce pro chodce a cyklisty společné pohybovat vlevo. U stezky pro cyklisty a u vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty zákon zohlednil povahu jejich pohybu, kdy se s ohledem na rychlost blíží spíše cyklistům než chodcům a umožnil jim stezku pro cyklisty a u vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty využít.

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.