Ostatní předpisy

Doba čtení: 1 minuta

Technické podmínky TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty

Jedná se o materiál, který obsahuje konkrétní pravidla a principy navrhování pozemních komunikací, tak aby byly bezpečné a komfortní pro cyklistickou dopravu. Najdeme zde přesné parametry jednotlivých cyklistických opatření a dalších opatření s ohledem na cyklistickou dopravu. Technické podmínky nejsou závazným dokumentem.

ČSN EN 1078 +A1 (832166) Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1078:2012+A1:2012. norma stanoví požadavky a zkušební metody na přilby pro uživatele jízdních kol, skateboardů a kolečkových bruslí. Požadavky a odpovídající zkušební metody se týkají hlavně konstrukce přilby a její schopnosti tlumit náraz, zorného pole a upevňovacího systému. V normě jsou rovněž zahrnuty požadavky na značení a informace pro uživatele s důrazem na bezpečnostní hlediska.