Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol

Doba čtení: 1 minuta

Úsek, který je označen dopravním značením C 7a a E13 (stezka pro chodce a dodatková tabulka povolující vjezd cyklistů), mohou cyklisté využít k jízdě. Jedná se zpravidla o místa, kde pro cyklisty nelze vyčlenit dostatečně velký bezpečný prostor ve vozovce a přilehlý chodník je zároveň poměrně málo frekventovaný. Platí ale, že stezka slouží v první řadě k pohybu chodců, které cyklista nesmí ohrozit.

Dopravní značení

C 7a a C 7b – Stezka pro chodce a konec stezky pro chodce E 13

Pravidla stanovená zákonem

  • Dodatková tabulka E13 doplňuje dopravní značku „Stezka pro chodce“ a označuje úseky, ve kterých je pohyb cyklistů po chodníku výslovně povolen.
  • Cyklista zde smí jet rychlostí nejvýše 20km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit (ust. § 40 odst. 2 zákona o silničním provozu).
  • Zákon nestanoví cyklistovi povinnost v daném směru stezku pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol využít a může tedy jet po přilehlé pozemní komunikaci.

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

Není přesně stanoveno, zda se chodci na chodníku mají pohybovat vlevo nebo vpravo, s ohledem na pravidlo platné pro přechody a zvyk, kdy se chodci po chodnících obecně pohybují vpravo, což je v rozporu s pravidly platnými pro režim stezky, kde se pohybují chodci, a kde se chodci mají pohybovat vlevo.

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.