Prostor pro cyklisty

Doba čtení: 1 minuta

Vyhrazený prostor pro cyklisty je řešení na světelných křižovatkách, které umožňuje, aby cyklista projel křižovatkou jako první. Zároveň cyklista čeká mimo exhalace v koloně. Pro čekajícího řidiče motorového vozidla je cyklista dobře viditelný, což cyklistovi zajišťuje vyšší bezpečí.

Vyhrazený prostor plní funkci jen ve chvíli, kdy svítí červená, při projíždění křižovatky na zelenou má cyklista stejné podmínky jako ostatní účastníci provozu.

Pokud vede k vyhrazenému prostoru pro cyklisty jízdní pruh pro cyklisty nebo piktogramový koridor, dostane se do tohoto prostoru cyklista snadno, pokud tomu tak není, může využít možnost předjíždět zprava vozidla stojící na křižovatce. Je však na místě opatrnost a zvážení, zda mu místo, které je vpravo od stojících vozidel postačí na projetí.

Dopravní značení

V 19 – Prostor pro cyklisty

Pravidla stanovená zákonem

  • Vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“ (vodorovná dopravní značka V 19).
  • Pokud je zřízen na křižovatce s řízeným provozem vymezený prostor pro cyklisty je cyklista povinen ho užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. (Stejně tak jako je tato povinnost stanovena pro jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty.) (ust. § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu).
  • V případě, že se vozidla pohybují pomalu nebo stojí za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém

    okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa. Musí přitom dbát zvýšené opatrnosti. (ust. § 57 odst. 4 zákona o silničním provozu).

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.