Povolený směr jízdy cyklistů

Doba čtení: 1 minuta

Dodatková tabulka E 12c společně s informativní značkou IP 19 (řadící pruhy) pomáhá vyjádřit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích, s cílem vytvořit nové podmínky pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v provozu. Uvedená dodatková tabulka může ovšem být užita i pro omezení či doplnění významu jiné dopravní značky.

Dopravní značení

E 12c – Povolený směr jízdy cyklistů