Pěší zóna

Doba čtení: 2 minuty

Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou IZ 6a „Pěší zóna” a konec je označen dopravní značkou IZ 6b „Konec pěší zóny”.

Celá šířka této pozemní komunikace je určena pro chodce. Dopravní značka označující pěší zónu může povolit vjezd vybraným druhům vozidel nebo jim stanovit omezené období vjezdu, v některých pěších zónách je veden provoz tramvají. Cyklista tedy může do pěší zóny vjet v případě, že ve spodní části dopravní značky IZ 6a je uveden symbol jízdního kola, případně uvedeno „cyklisté”.

Vozidla se v této zóně pohybují omezenou rychlostí stanovenou zákonem, která je 20 km/h.

Dopravní značení

IZ 6a – Pěší zóna

IZ 6b – Konec pěší zóny

Pravidla stanovená zákonem

  • Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně (ust. § 39 odst. 2 zákona o silničním provozu).
  • Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen, a popřípadě v jaké době (ust. § 39 odst. 4 zákona o silničním provozu, informativní dopravní značka IZ 6a).
  • Řidič smí v pěší zóně jet rychlostí nejvýše 20km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Tyto povinnosti se samozřejmě týkají i cyklistů (ust. § 39 odst. 5 zákona o silničním provozu).
  • Chodci smějí užívat pozemní komunikaci v celé její šířce (ust. § 39 odst. 3 zákona o silničním provozu).
  • Dítě mladší 10 let smí jet na kole v pěší zóně i bez dozoru osoby starší 15 let (ust. § 58 odst. 2 zákona o silničním provozu).
  • Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště (ust. § 39 odst. 5 zákona o silničním provozu).
  • Dítě mladší 10 let smí jet na kole v obytné zóně i bez dozoru osoby starší 15 let (ust. § 58 odst 2 zákona o silničním provozu).
  • Při výjezdu z pěší zóny dává řidič přednost všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců. (přednost není pak již zdůrazněna dopravní značkou) (ust. § 23 odst. 1 zákona o silničním provozu).

  • Značka může být při výjezdu z pěší zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“ (informativní dopravní značka IZ 6b).

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.