Opatření podporující cyklistickou dopravu

Doba čtení: 1 minuta

Cyklistickou infrastrukturou jsou opatření podporující cyklistickou dopravu, podporující využití kola jako rovnocenného dopravního prostředku. Jedná se o opatření stavební vylučující pohyb automobilů (stezky pro cyklisty), dopravní značení jak ve svislém, tak ve vodorovném provedení (směrové tabule, návěstidla, jízdní pruhy pro cyklisty, piktogramové koridory pro cyklisty, přejezdy pro cyklisty atd.), ale i mobiliář (stojany, veřejné cyklo pumpičky, nonstop servisní místa atd.).

Bezpečnost cyklisty se zvyšuje, pokud jezdí po bezpečné cyklistické infrastruktuře. Proto společným cílem musí být vybudování ucelené a bezpečné dopravní sítě pro cyklisty, která v jednotlivých regionech, krajích a celém Česku urychlí rozvoj cyklodopravy a podpoří cykloturistiku.

V České republice je 40 000 kilometrů vyznačených cyklotras. Pouze 12 % z nich je v režimu chráněných cest (tyto údaje se vztahují k datu vydání publikace). Dopravní síť je nespojitá a během cesty jsou tak v některých případech její uživatelé vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo ještě hůře, stezka náhle končí bez pokračování.

Prvním krokem k dosažení cíle je vytvoření unikátní mapy dopravní sítě pro cyklisty, která monitoruje jednotlivé úseky podle jejich současného a cílového stavu. Podklady pro tuto mapu, a to včetně předpokládaných finančních nákladů na výstavbu cyklostezek, poskytují jednotlivé kraje. Trasy a úseky budoupostupně zveřejňované na webových stránkách stavbycyklo.cz aa mapa.stavbycyklo.cz.

Základním dokumentem určujícím hlavní parametry pro pozemní komunikace je norma ČSN 736110, podrobnější parametry pro komunikace pro cyklisty jsou uvedené v dokumentu TP 179 (šiřkové parametry, způsob značeni atd.), který je schválen Ministerstvem dopravy ČR.