Problematika elektrokol a elektrokoloběžek

Doba čtení: 1 minuta

Problematika elektrokol a elektrokoloběžek je v současné době velmi aktuální. Setkáváme se s nárůstem jejich využití, a to jak ve městech, tak i v rámci rekreačních a sportovních aktivit. Bohužel musíme konstatovat, že současná právní úprava v této oblasti je nedostatečná. Zároveň není uživatelům elektrokoloběžek stávající právní stav známý a neorientují se v něm. Nakupují elektrokoloběžky, které prodejci označí za „jízdní kolo“ a v tomto smyslu na nich dále jezdí, aniž by tušili, že jezdí na motorovém vozidle a jsou povinni splnit veškeré podmínky s tím spojené, případně, že s ním nemohou jezdit na pozemních komunikacích. Tím, jak roste počet elektrokoloběžek se zvyšuje i počet dopravních nehod a počet nebezpečných situací, vyplývajících zejména z vysoké rychlosti a nestability jízdy. Elektrokoloběžky jezdí po chodníku, jezdí na nich děti bez ochranné přilby. Nejsou dána jasná pravidla, která by byla dostatečně komunikována směrem k veřejnosti.

Elektrokoloběžky, se kterými se v silničním provozu nejčastěji setkáváme, nejsou v současné chvíli (k 1. 1. 2024 tj. datu aktualizace této publikace) zákonem definovány a chybí jasné stanovení pravidel jejich provozu.

Výjimkou je zavedení povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), a to pro elektrokoloběžky a segwaye, které mohou jet rychlostí vyšší než 25 km/h a ty, která váží víc než 25 kilogramů a jezdí rychleji než 14 km/h. Tato povinnost platí od 1. 4. 2024.

Platná legislativa výslovně pojem elektrokolo nebo elektrokoloběžka nedefinuje, ale rozlišuje elektro prostředky dle výkonu motoru, a také podle toho, zda se jedná o přídavný elektrický motor, či je doplněn dodatečně. Dle těchto parametrů jsou tyto dopravní prostředky zařazeny do dvou kategorií, na něž se vztahují odlišné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a tedy i různá práva a povinnosti stanovená zákonem o silničním provozu.

Podle toho může být elektrokoloběžka a elektrokolo buď

a) nemotorovým vozidlem, tedy jízdním kolem

nebo

b) motorovým vozidlem.