Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Doba čtení: 1 minuta

Stejně jako předchozí typy stezek je i tato pozemní komunikací. Je vyhrazená pro pohyb chodců a cyklistů. Jsou zde vyznačeny dvě samostatné části, z nichž jedna slouží k pohybu chodců a druhá k pohybu cyklistů.

Dopravní značení

C 10a – Stezka pro chodce a cyklisty dělená

C 10b – Konec stezky pro chodce a cyklisty dělená

Pravidla stanovená zákonem

  • Chodec je povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty. Přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty (ust. § 53 odst. 5 zákona o silničním provozu).
  • Cyklista je povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty. Přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce (ust. § 57 odst. 6 zákona o silničním provozu).
  • Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Pokud se pohybuje na odděleném pruhu pro chodce, musí to být nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze (cca 6 km/h). Pokud se osoba jedoucí na osobním přepravníku pohybuje v odděleném pruhu pro cyklisty, musí pak dodržovat ustanovení určená pro cyklisty (ust. § 60a odst. 2 zákona o silničním provozu).
  • Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak (příkazová dopravní značka C 10a).

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.