Vybavení jízdního kola

Doba čtení: 4 minuty

Technické požadavky na výbavu jízdních kol upravuje vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v příloze č. 8.

Tyto části jsou povinné pro každé jízdní kolo

 1. Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku. Jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
 2. Přední odrazka bílé barvy. Tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola. Plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°. Odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty..
 3. Zadní odrazka červené barvy. Tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250–900 mm nad rovinou vozovky. Činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°. Odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty..
 4. Oranžové odrazky (autožluť) na obou stranách pedálů. Tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti..
 5. Oranžové odrazky na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol, a to nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola. Plocha odrazky nesmí být menší než 2 000mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20mm. Tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
 6. Zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi).
 7. Zakončení ovládacích páček brzd a konce řídítek musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2mm.
 8. Matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené.

Při jízdě za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo dále vybaveno

 1. Vpředu světlometem bílé barvy. Světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu, a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem.
 2. Zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy. Podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky (uvedeno výše v bodě 3). Zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy. Zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.

Zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie). Jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel uvedených v bodě 9 a 10 po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

Další doporučená výbava jízdního kola

 • blatníky
 • zvonek
 • kryt řetězu
 • nářadí, pumpička, náhradní duše
 • dále například košík, tachometr, cyklobrašna, láhev s pitím, cyklozámek , cyklistické brýle k ochraně zraku, atd.

Další požadavky na technické vybavení kola

 • Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
 • Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
 • Jízdní kola uváděná na trh musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě

  výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.

Přesné technické požadavky na výbavu jízdního kola najdeme ve vyhlášce č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v příloze č. 8.