Přejezdy pro cyklisty

Doba čtení: 2 minuty

Přejezdy pro cyklisty jsou místem na pozemní komunikaci, určenými pro přejezd cyklistů.

Můžeme se setkat s těmito typy přejezdů:

  • Přejezd pro cyklisty označený vodorovným dopravním značením V 8a, který je určen pouze cyklistům.
  • Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce označený vodorovným dopravním značením V 8b, který bezprostředně sousedí s přechodem pro chodce. Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.
  • Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty označený vodorovným dopravním značením V 8c, který je společným prostorem pro přecházení chodců i přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

Přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou může být vyznačený i svislou dopravní značkou IP 7, a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.

Cílem je vyznačit přejezd pro cyklisty na vhodném a bezpečném místě, který zaručí rozhled cyklistům i ostatním řidičům. Setkáme se s nimi často v návaznosti na stezku pro cyklisty, stezku pro chodce a cyklisty nebo ve směru vyznačené cyklistické trasy nebo směru s frekventovaným provozem cyklistů.

Přejezd může být buď neřízený, nebo vybavený světelnou signalizací.

Dopravní značení

V 8a – Přejezd pro cyklisty

V 8c – Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

V 8b – Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

IP 7 – Přejezd procyklisty

Pravidla stanovená zákonem

  • Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy (ust. § 57 odst. 8 zákona o silničním provozu).
  • Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo (ust. § 57 odst. 8 zákona o silničním provozu).
  • Řidič nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty (ust. § 5 odst. 2 písm. h) zákona o silničním provozu).
  • Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“ musí dát odbočující řidič přednost cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty (ust. § 70 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu).

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

Zákonná úprava v České republice je odlišná od úpravy v řadě evropských zemí, která sjednocuje přednost na přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce (naposledy i Slovensko). Z hlediska cyklisty je v současné chvíli úprava přednosti na nesignalizovaných přejezdech fakticky totožná s tím, kdy by byla použita dopravní značka „Dej přednost v jízdě”. Nesignalizovaný přejezd na stezce podél hlavní silnice tak nenabízí cyklistům stejné podmínky jako při jízdě po souběžné hlavní silnici.

Přejezd pro cyklisty (foto vlevo) a sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty (foto vpravo).