Pravidla a doporučení

Doba čtení: 2 minuty

Cyklisté jsou spolu s chodci a motorkáři nejzranitelnější účastníci silničního provozu. Být ve větším bezpečí jim zajistí dodržování některých zásad:

  • Používat cyklistickou přilbu i nad zákonem stanovený věkový limit 18 let, tím se chránit před následky případného pádu.
  • Být vidět, tj. využívat reflexních materiálů a výrazných barev na oblečení a doplňcích. I za nesnížené viditelnosti je vhodné aktivovat obě svítilny s přerušovaným světlem.
  • Chovat se předvídatelně, ohleduplně, ukázněně a dodržovat pravidla silničního provozu. I cyklista, jako řidič nemotorového vozidla, musí dodržovat bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím vozidlem, nesmí vjíždět na železniční přejezd ve chvíli, kdy svítí červená světla, ...
  • Mít kolo v dobrém technickém stavu a mít potřebnou výbavu.
  • Nejezdit na kole pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiných návykových látek.
  • Dobře naplánovat trasu, tj. pokud je to možné, volit cyklistickou infrastrukturu, vyhnout se provozu, zejména frekventovaným komunikacím.
  • Komunikovat s okolím. Dávat včas a zřetelně znamení paží o změně směru jízdy, vyvarovat se za jízdy poslouchání hudby, telefonování a jiným činnostem, které odvádí pozornost cyklisty
  • Pro cyklistu je užitečné vozit s sebou např. i lékárničku, mobilní telefon s aplikací „Záchranka” a mapovou aplikací, láhev s pitnou vodou, cyklistické rukavice, brýle.
  • Být dobrým příkladem dětem.

Cyklista a dopravní nehody

Cyklista je jako účastník dopravní nehody povinen ohlásit dopravní nehodu Policii České republiky (telefonní číslo tísňové linky 158) pokud při dopravní nehodě došlo k usmrcení nebo zranění osoby, případně je-li podezření na zranění nebo škoda zřejmě převyšuje částku 100 000 Kč.

Další podmínky pro ohlašovací povinnost jsou stanoveny v § 47 zákona o silničním provozu.

Každý je povinen poskytnout podle svých schopností první pomoc zraněným a ke zraněnému přivolat zdravotnickou záchrannou službu (telefonní číslo 155). Do mobilního telefonu je možné nainstalovat aplikaci „Záchranka”, která umožní rychlé spojení se Zdravotnickou záchrannou (případně horskou) službou, včetně GPS lokalizace místa dopravní nehody. Urychlíte tak příjezd záchranné služby na místo nehody. (V rámci Evropské unie je možné využít i tísňovou linku 112, v horských oblastech České republiky též jednotnou linku 1210.)