Sdílená zóna

Doba čtení: 1 minuta

Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec sdílené zóny“, a je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu.

Ve sdílené zóně od sebe nejsou jednotlivé druhy doprav odděleny, o celou šířku komunikace se dělí všichni účastníci silničního provozu, včetně hromadné dopravy. Platí pravidlo pravé ruky a maximální povolená rychlost 20 km/h.

Cílem tohoto opatření je umožnit optimálně využít prostor všem účastníkům provozu, kterými mohou být chodci, cyklisté, auta, motorky nebo tramvaje, a zlepšit plynulost a bezpečnost silničního provozu.

Dopravní značení

IZ 10a – Sdílená zóna

IZ 10b – Konec sdílené zóny

Pravidla stanovená zákonem

  • Prostor pro všechny účastníky silničního prostoru, všichni zde mají stejná práva a povinnosti, až na jednu výjimku, tou je tramvaj. Ta má vždy přednost.
  • Všichni vůči ostatním musí dbát zvýšené ohleduplnosti a nesmí se navzájem ohrozit. Chodci a cyklisté mohou využívat celý prostor komunikace. Cyklisté mohou jezdit vedle sebe.
  • Tramvaj má vždy přednost v jízdě, řidiče tramvaje nesmí ostatní ani omezit ani ohrozit.
  • Řidiči smí jet nejvýše 20 km/h.
  • Na rozdíl od ostatních uvedených zón (pěší, cyklistické a obytné) neplatí při výjezdu ze sdílené zóny povinnost dát všem přednost v jízdě (ust. § 23 zákona o silničním provozu).
  • Stání je povoleno pouze na místech označených jako parkoviště, stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.